رشته های دانشگاه جاوید در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

برای مشاهده رشته ها بر اساس مقطع تحصیلی اینجا کلیک کنید. (فایل PDF)

برای مشاهده رشته ها بر اساس گروه آموزشی اینجا کلیک کنید. (فایل PDF)

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/about_university/history_university/000721.php