رشته های دانشگاه جاوید در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

برای مشاهده رشته ها بر اساس مقطع تحصیلی اینجا کلیک کنید. (فایل PDF)

برای مشاهده رشته ها بر اساس گروه آموزشی اینجا کلیک کنید. (فایل PDF)

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/about_university/history_university/000721.php