نرم افزار آموزشی موسسه(گلستان)

با توجه به رویکرد موسسه مبنی بر ارائه خدمات بهتر آموزشی به دانشجویان گرامی، همانطور که وعده داده شده بود نرم افزار آموزشی قبلی موسسه از دستور کار خارج گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ نرم افزار آموزشی جدید موسسه با نام گلستان جایگزین آن شد و آماده بهره برداری گردید.

این نرم افزار در دانشگاه هایی مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و ... در حال بهره برداری می باشد.

کد کاربری و کلمه عبور در اختیار دانشجویان قرار داده خواهد شد.

همچنین کلیه پرداخت ها و امور مربوط به دانشجویان صرفا از طریق این نرم افزار انجام می پذیرد.

کلیدهای این نرم افزار بسیار گویا و واضح می باشد و در کلیه قسمت ها کلید راهنما وجود دارد. 

همچنین کلاس های آموزشی این نرم افزار در طول ترم برگزار خواهد شد.

موسسه آموزش عالی جاوید

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_3/000472.php