سرفصل رشته های دایر در دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
سرفصل رشته های دایر در دانشگاه به تفکیک مقاطع به شرح ذیل می باشد.(فایل های مندرجPDF می باشد)
 
برای مشاهده روی لینک کلیک کنید و اندکی صبر کنید.
 
گروه علوم انسانی:  
کاردانی پیوسته حسابداری  
کاردانی پیوسته تربیت بدنی  
کارشناسی ناپیوسته حسابداری  
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
 
گروه کامپیوتر:
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش  نرم ­افزار(فایل زیپ شده-۱۰ مگابایت)
کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- سخت افزار
کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
 
گروه عمران:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه و گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(جدید-فایل زیپ شده)
 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
کاردانی ناپیوسته فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان
 
گروه هنر و معماری:
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کارشناسی ناپیوسته معماری
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری–  معماری
کاردانی پیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت
 
گروه برق:
کارشناسی ارشد مهندسی برق-  قدرت 
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
کارشناسی پیوسته مهندسی برق
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق– قدرت
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق– شبکه­ های انتقال و توزیع
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی اطلاعات و فناوری ارتباطات(ICT)
کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی
 
گروه مکانیک:
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

 

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_3/000800.php