ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی

 

 زوج های دانشجویی که تاریخ عقد آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۳ الی سی ام مهرماه ۱۳۹۴ می باشد، می توانند از تاریخ یازدهم مهر ماه ۱۳۹۴ تا تاریخ سی ام مهر ماه ۱۳۹۴ با مراجعه به سایت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

 
آدرس سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی:

 http://www.ezdevaj.nahad.ir

 

لازم به ذکر است پرینت ثبت نام و مدارک ذکر شده در سایت را جهت تایید نهایی ثبت نام خود تا تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند./

 

 

مهندس ابراهیم زاده
معاونت فرهنگی دانشگاه
پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_5/000855.php