گزارش اجرای طرح کارنامه سلامت دانشجویان

  کارنامه سلامت به منظور بررسی سلامت تمامی دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری طراحی شده است.

پرسشنامه ­های این طرح که توسط دانشجویان تکمیل می­ گردد، صرفا توسط دفتر مشاوره و سلامت به منظور تعیین وضعیت کلی بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه ­های سراسرکشور و نیز توسط مرکز مشاوره و مرکز بهداشت هر دانشگاه برای برنامه ریزی اقدامات ارتقاء بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان مورد استفاده قرار می ­گیرند.

طرح کارنامه سلامت دانشجویان دانشگاه جاوید با هدف بررسی سلامت جسمی و روانی دانشجویان جدیدالورود طی دو مرحله بخش سلامت جسمانی و بخش سلامت روانی در روزهای دوشنبه مورخ ۴ آبان و چهارشنبه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ تمامی دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴را پوشش داده و اجراگردید.

در بخش سلامت روانی این طرح، که با همکاری واحد مشاوره دانشگاه و حضور جناب آقای سیستانی(کارشناس مشاوره برادران) و سرکار خانم آراسته(کارشناس مشاوره خواهران) برگزار گردید، دانشجویان پرسشنامه سلامت روانی را تکمیل نمودند، و در بخش سلامت جسمانی، سلامت دهان و دندان، فشارخون، قد و وزن دانشجویان توسط آقای سعیدی (کارشناس سلامت) و خانم دکتر حسن­زاده ( دندانپزشک) مورد معاینه  قرار گرفتند و نتایج معاینات در فرم ها مربوطه درج گردید.

معاونت فرهنگی دانشگاه

 

 

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_5/000866.php