تقدیر مدیر کل دفتر نظارت وزارت علوم از مدیریت دانشگاه جاوید

nezarat

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_7/000318.php