برنامه ۵ آزمون سازمان سنجش برای سال تحصیلی ۹۵-۱۱۳۹۴

۱- آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

تاریخ ثبت نام: ۱۶ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴

تاریخ آزمون: ۱۶ الی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 

۲- آزمون دکتری تخصصی(PHD) سال ۱۳۹۵

نوبت اول:       تاریخ ثبت نام: ۰۶ الی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴         تاریخ آزمون: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

نوبت دوم:       تاریخ ثبت نام: ۲۴ الی ۳۰ مرداد ۱۳۹۵           تاریخ آزمون: ۷ آبان ماه ۱۳۹۵

 

۳- آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

تاریخ ثبت نام: ۱۹ الی ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴

تاریخ آزمون: ۲۴ الی ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵

 

۴- آزمون کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۵

تاریخ ثبت نام: اعلام نشده

تاریخ آزمون: اعلام نشده

 

۵- آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۵:

تاریخ ثبت نام: اعلام نشده

تاریخ آزمون: اعلام نشده

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/departments/cat_7/000749.php