اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

نکته مهم: کلیه فایل ها به صورت PDF درج شده است.

1. راهنمای تصویری ورود به سیستم گلستان (حجم فایل 231 کیلوبایت)

2. راهنمای انتخاب واحد و حذف و اضافه (حجم فایل 533 کلیوبایت)

3. راهنمای پرداخت الکترونیک (حجم فایل 243 کیلوبایت)

4. راهنمای امکانات دانشجو (حجم فایل 138 کیلوبایت)

5. اطلاعات جامع دانشجویی  (حجم فایل 702 کیلوبایت)

6. راهنمای استفاده از گزارش های سیستم (حجم فایل 205 کیلوبایت)

7. راهنمای ثبت اعتراض به نمره توسط دانشجو (حجم فایل 163 کیلو بایت)

8. راهنمای پاسخ دانشجویان به ارزیابی مدرسین (حجم فایل 153 کیلو بایت)

9. راهنمای تسویه حساب دانشجو (حجم فایل 143 کیلوبایت)

10. راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (حجم فایل 125 کیلوبایت)