اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
سه شنبه، ۰۲ آذر ۱۳۸۹
معمای هزار تومانی
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1420

Q Text 1.jpg یک پیرزنی بود که در خانه ی اجاره ای زندگی می کرد و ماهی سی هزار تومان هم اجاره خانه می داد. در حالیکه سه تا پسر داشت و مبلغ اجاره هم به نسبت مساوی از طرف پسرهاش تامین می شد؛ یعنی از قرار نفری ده هزار تومان.

تا اینکه یکی از ماه ها که پیرزن سی هزار تومان را از پسرهاش ( نفری ده هزار تومان) گرفت و به صاحب خانه داد، مرد صاحب خانه پنج هزار تومان از مبلغ اجاره را به عنوان تخفیف به پیرزن پس داد. یعنی اینکه از آن سی هزار تومان پنج هزار تومانش برگشت.

پیرزن از آن پنج هزار تومانی که پس گرفته بود سه تا هزار تومانی به پسرهاش پس داد و دو هزار تومان هم برای خودش نگه داشت.
حالا اجزاء مسئله اینجاست:
مبلغ اجاره سی هزار تومان بود که به نسبت مساوی ( ده هزار تومان) از طرف سه تا پسرها پرداخت می شد.
پنج هزار تومان به عنوان تخفیف به جیب پیرزن برگشت که سه تا هزار تومانی هم به جیب سه تا پسر برگشت. پسرها نفری ده تومان داده بودند و هزار تومان بهشان برگشت. در واقع پسرها نفری نه هزار تومان پرداخت کرده اند که ضربدر سه می شود ۲۷ هزار تومان.
پیرزن از آن پنج هزار تومانی که بهش برگشته بود دو هزار تومان را پیش خودش نگه داشت و سه هزار تومان به پسرهاش داد.
سه تا نه هزار تومانی می شود ۲۷ هزار تومان. دو هزار تومان هم که پیش پیرزنه باقی مانده در مجموع می شود   ۲۹هزار تومان.
 
تعیین کنید ۱ هزار تومانی که این وسط گم شده کجاست؟
 
    1. ارسال نظر