اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
سه شنبه، ۰۲ آذر ۱۳۸۹
امضا شناسی
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1407

 صرفا جهت سرگرمی: 

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند انسانهای منطقی هستند
 
کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضا می کنند انسانهای تقریباً غیر منطقی هستند
 
کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پا فشاری در کارهای خود داند
 
کسانی که با فشار امضا می کنند در زندگی سختی کشیده اند
 
کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسانهای منظم هستند
 
کسانی که پیچیده امضا می کنند انسانهای شکاک هستند
 
کسانی که در امضای خود فامیلی می نویسند دارای منزلت هستند
 
کسانی که اسم خود را می نویسند و روی اسم خود خط می زنند کسانی هستند که شخصیت خود را نشناخته اند
 
کسانی که با دایره و بیضی امضا می کنند کسانی هستند که می خواهند به قله برسند
 
کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر میدانند
    1. ارسال نظر