Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /home/javidac/public_html/counter_site.php on line 16
اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
سه شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
چند ترفند در نرم افزار Word
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1701

 ۱- روش ظاهر نمون نوار ابزار در Word  :
روی فضای خالی نوار منو راست کلیک نمایید تا لیستی از نوار ابزارهای نرم افزار شما قرار گیرد روش دیگر ظا هر کردن نوار ابزارها استفاده از گزینه Toolbars  منوی View  می باشد .


۲- روش ظاهر نمودن آیکن های موجود در نوار ابزار ها :
مثلث روبه پایین در سمت راست نوار ابزار را کلیک کنید و از لیست ظاهر شده گزینه Add or Remove Buttons و سپس نام ابزار موجود در داخل این گزینه را کلیک کرده واز لیست ابزار های موجود ابزار مورد نیاز را انتخاب نمایید .

۳- روش جداسازی و اتصال دو نوار ابزار استاندارد و Formatting  :
روی منوی Tools  کلیک نموده و گزینه Customize  را انتخاب نماید سپس در روی برگه Option گزینه show standard and Formatting toolbar on two rows  را انتخاب کنید.

۴- روش ظاهر نمودن خط کش ها :
 از منوی View گزینه Ruler  را انتخاب کنید .
جهت ظاهر نمودن خط کش های عمودی و افقی در حالت Print Layout  از منوی Tools  گزینه Option  را انتخاب واز برگه view  گزینه مربوط را انتخاب کنید.

۵- روش ظاهر کردن Scroll bar  :
 جهت ظاهر نمودن Scroll bar  عمودی و افقی در حالت Print Layout  از منوی Tools  گزینه را انتخاب و از برگه  View گزینه مریوطه را انتخاب کنید.

 ۶- روش ظاهر کردن Status bar  :
 جهت ظاهر نمودن Status bar  در حالت Print Layout  از منوی Tools  گزینه را انتخاب و از برگه View گزینه  Optionمربوطه را انتخاب کنید .


کلیدهای میانبر :
 ۱- کلیدهای Alt + Shift  : جهت فارسی یا لاتین نمودن صفحه کلید مورد استفاده قرار می گیرد .
۲-  کلیدهای حرف + Shift  : جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ استفاده می شود .
۳– کلید Shift +Right : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Right  را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت راست مکان نما انتخاب می شود .
۴- کلید Shift +Left  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Leftرا فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت چپ مکان نما انتخاب می شود .
۵- کلیدهای Shift + Up  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Upرا فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت راست مکان نما می باشند و همچنین کلماتی که از سطر بالا انتخاب می شوند اگر مکان نما در اول سطر باشد سطر بالا انتخاب می شود
۶- کلیدهای Shift +Down  : در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Down را فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت چپ مکان نما می باشند و همچنین کلماتی که از سطر پایین انتخاب می شوند اگر مکان نما در اخر سطر باشد سطر پایین انتخاب می شود.
۷-  کلید Ctrl + Shift + Left  : کلمه سمت چپ مکان نما را انتخاب می کند .
۸-  کلید Ctrl + Shift +Right  : کلمه سمت راست مکان نما را انتخاب می کند .
۹-  کلیدهای Ctrl + A : برای انتخاب کل سند انتخاب میشود .
۱۰- کلیدهای  Ctrl + C  : برای کپی کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد
۱۱- کلیدهای  Ctrl +X  : برای کات کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۲- کلیدهای Ctrl + V : برای قرار دادن قسمت کپی یا کات شده در محل دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد .
۱۳- کلیدهای  Ctrl + Home  : مکان نما را به اول متن منتقل می نما ید 
۱۴- کلیدهای  Ctrl + End  : مکان نما را به اخرمتن منتقل می نما ید
۱۵- کلید Home: مکان نما را به اول سطر جاری منتقل می کند .
۱۶- کلید End: مکان نما را به اخر سطر جاری منتقل می کند .
۱۷-کلیدهایCtrl +Page up  :مکان نما را به یک صفحه قبل منتقل میکند
۱۸- کلیدهای Ctrl +Page Down  : مکان نما را به یک صفحه بعد منتقل می کند .
۱۹– کلیدهای Ctrl+ Left  : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت چپ منتقل می کند
۲۰- کلیدهای Ctrl+ Right : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت راست منتقل می کند
۲۱- کلید : با یکبار فشار دادن این کلید، حرکت مکان نما باعث انتخاب متن می شود .
۲۲-دوبار کلید : با دوبار فشار دادن این کلید، کلمه راست مکان نما نتخاب می شود .
۲۲-سه بار کلید : با سه بار فشار دادن این کلید، زمانیکه مکان نما روی پاراگراف باشد کل پاراگراف انتخاب می شود .
۲۴- چهار بار کلید : با چهار بار فشار دادن این کلید، کل سند انتخاب می شود.
۲۵- کلید های ctrl+F۳ :  جهت چند برش همزمان بکار می رود ، بطوریکه اگر پس از انتخاب قسمت مورد نظر ازمتن Ctrl +F۳  را فشار دهید آن قسمت از متن داخل حافظه ذخیره می شود .شما می توانید این کار را مجددا ادامه دهید و چند قسمت را برش داده و همزمان در حافظه نگهداری کنید نهایتا به وسبله کلیدهای معرفی شده در  بند ۲۶ در محل مناسب قرار دهید .
۲۶- کلیدهای Ctrl + Shift + F۳  : پس از قرار دادن قسمتهای متن در حافظه ( بروش اشاره شده در بند ۲۵ جهت فراخوانی همزمان در محل مورد نظر از این کلیدها استفاده می شود .
۲۷- کلید  Tab : برای ایجاد تورفتگی در سطر اول پاراگراف بکار می رود .
۲۸- کلیدهای Ctrl + T  : برای ایجاد تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود بطوری که باید سطرها را انتخاب و با این کلیدها ایجاد تورفتگی نمایید.
 ۲۹- کلید Back Space  : برای حذف تورفتگی سطر اول پاراگراف می باشد .
۳۰- کلیدهای Ctrl + Shift+ T : برای حذف تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود .
۳۱- کلیدهای Ctrl +O : برای Open  سند می باشد.
۳۲- کلیدهای Ctrl+ S  : برای Save سند می باشد .
۳۳- کلیدهای Ctrl +N  : برای ایجاد سند جدید می باشد .
۳۴ – کلیدهای Ctrl +P : برای چاپ سند می باشد .
۳۵- کلیدهای Ctrl +Z  : برای Undo می باشد .
۳۶- کلیدهای Ctrl+ Y  : برای Redo می باشد .
۳۷- کلیدهای Ctrl+ * : برای Show/Hide  می باشد .
۳۸- کلیدهای Ctrl +F  : برای Find می باشد .
۳۹- کلیدهای Ctrl +H  : برای Replace می باشد.
۴۰- کلیدهای Ctrl +G  : برای Go To می باشد.
۴۱- کلیدهای Ctrl +D  : برای ظاهر کردن پنجرهFont می باشد.
۴۲- کلیدهای Ctrl + Shift+ F : برای انتخاب Font می باشد .
 ۴۳- کلیدهای Ctrl+ B : برای حالت Bold می باشد.
۴۴- کلیدهای Ctrl +I : برای حالت Italic می باشد .
 ۴۵- کلیدهای Ctrl +U : برای حالت Under Lineمی باشد .
 ۴۶- کلیدهای Ctrl +F۴  : برای Close کردن سند می باشد .
 ۴۷- کلیدهای Ctrl +(+)  : برای حالت Subscript می باشد.
۴۸- کلیدهای Ctrl + Shift + (+) : برای حالت Superscript می باشد.
۴۹– کلیدهای Ctrl + L  : برای هم ترازی چپ می باشد .
۵۰- کلیدهای Ctrl +E  : برای هم ترازی از وسط می باشد .
 ۵۱- کلیدهای Ctrl +E  : برای هم ترازی راست می باشد .
۵۲- کلیدهای Alt + Shift + D : برای درج تاریخ می باشد .
۵۳- کلیدهای Alt + Shift + T : برای درج ساعت می باشد .
 ۵۴- کلیدهای Ctrl +F۲  : برای پیش نمایش چاپ می باشد.
۵۵- کلیدهای  Ctrl + Alt + F : جهت درج پاورقی می باشد.
 
    1. ارسال نظر