اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

 برای دریافت فایل PDF شماره حساب های موسسه اینجا کلیک کنید.

موضوع
نام بانک
شماره حساب
نوع حساب
نام صاحب حساب
قابل پرداخت
شهریه دروس
(ثابت و متغیر)
ملی
0215940436001
سیبا- فراگیر
موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور
خوابگاه دانشجویی
ملت
1733864067
جام- فراگیر
امور دانش­آموختگان
اقتصاد نوین
274124010473
فراگیر
سرانه دانشجویی
کشاورزی
639701353
مهرگستر- فراگیر