اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
فراخوان واگذاری بوفه دانشجویی
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1272

 

     
فراخوان بوفه دانشجویی موسسه جاوید
فروردین ماه ۱۳۹۱
 
موسسه جاوید در نظر دارد مدیریت بوفه خود را جهت ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان در اختیار متقاضی واجد شرایط قرار دهد.
بدیهی است این واگذاری در ماه اول فعالیت به صورت آزمایشی بوده و در صورت عدم رضایت مندی، موسسه بطور یک طرفه به همکاری خاتمه خواهد داد.
 
شرایط متقاضیان این فراخوان به شرح ذیل می باشد:
۱- متقاضیان می بایست از دانشجویان این موسسه باشند.
۲- تجهیزات اولیه (اعم از یخچال و ... ) بصورت امانی در اختیار دانشجو قرار می گیرد ولی تجهیزات تکمیلی و اجناس و مواد غذایی توسط متقاضی تهیه خواهد شد.
۳- دانشجویانی که سوابق کمیته انضباطی دارند (اعم از تقلب، تخلف و غیره) از ارائه تقاضا محروم می باشند.
۴- ارائه عدم سو پیشینه از مراجع ذیربط الزامی خواهد بود.
۵- سفته به مبلغ ده میلیون ریال بابت حسن ا نجام کار و تعهدات در ابتدای فعالیت دریافت می گردد و پس از خاتمه قرارداد عودت داده خواهد شد.
۶- حداقل ساعت کار بوفه در طول روز ۶ ساعت می باشد.
۷- حق استفاده از بوفه صرفاً مخصوص دانشجویان این واحد است و فروش اجناس به افراد غیر دانشجو اکیداً ممنوع
می باشد.
۸- متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۹۱ الی دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۹۱ با مراجعه به  واحد اداری نسبت به تکمیل فرم درخواست فراخوان بصورت دستی اقدام نمایند.
 
به مراجعات پس از تاریخ مذکور ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 
 
                                                                                                         با آرزوی توفیق الهی
                                                                                                          واحد اداری موسسه
    1. ارسال نظر