تقدیر مدیر کل بازرسی وزارت علوم و مشاور وزیر علوم از رییس دانشگاه جاوید

taghdirnameh.jpgبرای مشاهده اندکی صبر کنید:

 

پرینت گرفته شده از:
http://www.javid.ac.ir/news/000595.php