تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

برای مشاهده تقویم آموزشی مورد نیاز خود روی هر لینک کلیک کنید.

 

تقویم آموزشی کلی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

تقویم ترم تابستان ۱۳۹۵

 

 

برای مشاهده صفحه مربوط به تقویم آموزشی هر ترم به صورت جداگانه اینجا کلیک کنید. 

 

ذخیره شده از:
http://www.javid.ac.ir/news/000842.php