اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
سه شنبه، ۰۶ مهر ۱۳۸۹
اطلاعیه واحد آموزش در خصوص حذف و اضافه و انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان ورودی ۸۸
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1115

 ۱- زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ : روز پنج شنبه ۸/۷/۸۹ الی شنبه مورخ ۱۰/۷/۸۹

 ۲- زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ : : یکشنبه ۱۱/۷/۸۹ (مخصوص دانشجویانی که تا تاریخ ۲۳/۰۶/۸۹ اقدام به انتخاب واحد ننموده اند)
 
۳- دانشجویانی که قصد حذف و یا اضافه دروس خود را دارند موظفند تا قبل از تاریخ ۱۰/۷/۸۹ نسبت به فعالسازی کد کاربری خود اقدام نمایند.
 
۴- دانشجویانی که اقدام به ثبت نام با تاخیر می نمایند، موظفند فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ تومان را تا قبل از تاریخ ۱۰/۷/۸۹ به واحد مالی خانم مارکی تحویل یا فکس نمایند تا کد کاربری برای آنها فعال گردد.
 
۵- از دانشجویانی که مدرک تحصیلی دوره کاردانی و تاییدیه تحصیلی خود را ارائه ننموده باشند، ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
 
۶- نحوه حذف و اضافه:           
الف- مراجعه به کلید حذف و اضافه در کاربری سایت
ب- انجام عملیات حذف و اضافه دروس با توجه به رعایت پیش نیاز و همنیاز
ج- کلیک نمودن کلید ثبت نهایی
د- ارائه پرینت انتخاب واحد نهایی به واحد آموزش جهت تایید(امضا و مهر)
ه- ارائه به واحد حسابداری جهت تایید(امضا و مهر) و درج در پرونده آموزشی
و- پایان عملیات حذف و اضافه
 
۷- نحوه انتخاب واحد با تاخیر:           
الف- مراجعه به کلید انتخاب واحد در کاربری سایت
ب- انجام عملیات انتخاب واحد دروس با توجه به رعایت پیش نیاز و همنیاز
ج- کلیک نمودن کلید ثبت نهایی
د- ارائه پرینت انتخاب واحد نهایی به واحد آموزش جهت تایید(امضا و مهر)
ه- ارائه به واحد حسابداری جهت تایید(امضا و مهر) و درج در پرونده آموزشی
و- پایان عملیات حذف و اضافه
 
۸- در صورتیکه پرینت نهایی کلیه دانشجویان تا تاریخ ۱۵/۷/۸۹ در پرونده دانشجو موجود نباشد کلیه دروس انتخابی دانشجو حذف آموزشی می گردد و شهریه کلیه دروس برای دانشجو لحاظ می گردد. 
 
واحد آموزش

 

    1. ارسال نظر