اخبار ویژه

ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
کلیه اطلاعیه های مورد نیاز دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
ارائه مقاله دانشگاه جاوید در کنگره WORLDCOMP ۲۰۱۱ Computer Science امریکا
 
 
 
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 2340

نام کنگره:

WORLDCOMP ۱۱ - The ۲۰۱۱ World Congress in Computer Science, Computer
 Engineering, and Applied Computing
 
زمینه کنگره:
کامپیوتر
 
 زمان برگزاری کنگره:
۲۰۱۱
 
محل برگزاری کنگره:
Las Vegas,Nevada USA

مشخصات مقاله:
Paper ID #: ESA۸۳۹۹
Title: Design Space Exploration to Find the Optimum Cache and Register File Size for Embedded Applications
Number of pages: ۶
Mehdi Alipour ۱, Mostafa E. Salehi۱, Hesamodin shojaei baghini
Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin ۳۴۱۸۵-۱۴۱۶ Iran.
Computer Engineering Department, Javid University of Jiroft, Azadi Ave, Jiroft, Iran.
 
 
نماینده موسسه آموزش عالی جاوید در کنگره:
دکتر حسام الدین شجاعی
 
 
توضیحات:
کنگره worldcopm ۲۰۱۱  معتبرترین کنگره در زمینه کامپیوتر با حمایت IEEE می باشد . مدیر اجرایی این کنگره دکتر فیروز نادری از NASA بوده است.

 

متن مقاله ارائه شده:
 

واحد پژوهش موسسه آموزش عالی جاوید

    1. ارسال نظر